Unitatea REHAU de reglare a temperaturii TRS-V

 • unitate compactă pregătită pentru montaj
 • posibilitate de montaj în partea stângă sau dreaptă a distribuitorului
 • puncte de racord perfect etanşe
 • reglarea temperaturii de tur înn funcţie de condişiile atmosferice
 • economisire de energie datorită pompei cu reglare electronică
 • reglaj cu încălzire de funcţiune a şapei (proba de punere în funcţiune)

Componentele sistemului

 • regulator electronic de încălzire programat din fabricaţie
 • ventil mixt cu 3 căi kvs=4,0 m3/h DN 20 cu acţionare
 • pompă reglată electronic Wilo E25/1-5
 • termostat de oprire la atingerea punctului maxim cu cablu pentru racordare la pompă
 • senzor de temperatură exterioară
 • senzor pentru temperatura de tur gata montat şi cablat

Domenii de utilizare

Unitate de reglare pentru sistemele de încălzire a suprafeţelor în clădiri de locuinţe cu încălzire centrală în legătură cu corpurile de încălzit

Accesorii

– senzor de temperatură interioară pentru corectarea temperaturii de tur (cuplarea temperaturii de interior)
– senzor de temperatură pe retur (decuplare sau limitare a temperaturii pe retur)

Descriere

Regulatorul electronic are următoarea configuraţie din fabrică:

 • reglarea temperaturii de tur conform curbei de încălzire cu o pantă de 0,4
 • perioadă de reducere a temperaturii între orele 22-6
 • activarea pompei la o temperatură nominală de tur de peste 22°C (funcţia de încălzire)
 • oprirea pompei timp de o oră la începerea intervalului de temperatur redusă

Pompa este controlată prin funcţia automată zi-şi-noapte (day-andnight-control).

Montajul

Instalarea sistemului se va face doar de către un electrician pregătit în acest sens.
Aveţi în vedere:
– Dispoziţiile VDE actuale
– Indicaţiile de montaj livrate
Toate componentele electronice se conectează între ele prin introducere/împingere fără cabluri. Astfel montajul se realizează cu uşurinţă şi se evită deteriorările

1. se realizează toate racordurile conductelor
2. se montează regulatorul pe peretele din spate al dulapului distribuitor
3. cablul senzorului de temperatură exterioară se leagă la contactul senzorului
4. cablul de alimentare se introduce în doza distribuitorului
5. conectarea tuturor legăturilor electrice

Facebook Comments