Instalatia REHAU de incalzire-racire radianta in planseu in sistem uscat

 

Descrierea sistemului

 • Randament de răcire ridicat
 • Disponibil în 4 variante de placă cu mărimi diferite
 • Efort de spăcluire redus
 • Manevrare uşoară
 • Raster de fixare perforat din fabrică

Componentele sistemului

 • Element de planşeu REHAU 2000×1250
 • Element de planşeu REHAU 1500×1250
 • Element de planşeu REHAU 1000×1250
 • Element de planşeu REHAU 500×1250
 • Îmbinare cu inel de strângere REHAU 10
 • Trecere REHAU cu olanez 10
 • Niplu egal REHAU 10
 • Manşon alunecător REHAU 10
 • Manşon alunecător REHAU 17, 20, 25, 32
 • Niplu redus REHAU 17-10, 20-10, 25-10, 32-10
 • Trecere cu filet exterior REHAU 10-R1/2
 • Teu REHAU
 • Semicămaşă de dilatare REHAU

Ţevi REHAU utilizate

 • RAUTHERM S 10,1×1,1 mm
 • RAUTHERM S ca ţeavă de legătură
 • 17 x 2,0 mm
 • 20 x 2,0 mm
 • 25 x 2,3 mm
 • 32 x 2,9 mm

Baza planşeuluiului de încălzire/răcire radiant REHAU constă din plăci de ipsos realizate pe bandă conform ÖNORM B 3410/ ÖNORM EN 520.

Placa de ipsos cu fibre întărite este extrem de rezistentă şi îşi păstrează forma la curbare. Plăcile nu conţin substanţe dăunătoare sănătăţii şi nu au miros. Panoul de încălzire/răcire radiantă REHAU este compus dintr-o placă de ipsos cu nuturi şi dintr-o ţeavă RAUTHERM S 10,1×1,2 mm preconfecţionată la distanţa de pozare de 45 mm sub formă de meandră dublă.

Izolaţia din polistiren EPS 035 de pe partea superioară şi striaţiile de întărire din gips-carton asigură un montaj sigur. Datorită celor 4 elemente de planşeu de dimensiuni diferite diferite se poate realiza un grad complet de planşeu cu suprafaţe active de răcire chiar şi în încăperile cu multe unghiuri. Domeniile inactive ale planşeului se pot acoperi cu un înveliş dublu din plăci de gips-carton cu grosimea de 15 mm.

Cantul HTAK semirotund aplatizat paralel la striaţiile de întărire existente permite o execuţie simplă a planşeului până la treapta de calitate Q4.

Domenii de utilizare

Instalaţia REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu este prevăzută pentru realizarea planşeurilor suspendate din interiorul clădirilor. Sistemul REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu corespunde clasei de construcţie E conform ÖNORM EN 13501 respectiv B2 conform ÖNORM DIN 4102. Instalaţia nu este prevăzută pentru protecţia contra incendiilor cu clasa de rezistenţă la foc F30 până la F90! Aceste criterii speciale trebuie îndeplinite încă din faza de construcţie.

Sistemul REHAU de încălzire/răcire radiantă poate fi utilizat în spaţiile industriale, de locuit şi în încăperile de birouri cu un grad de umezeală inexistent sau redus – conform prevederilor clasei de umezeală I ale Ciclului de Lucru al Sistemului de Construcţie Uscat. Sistemul nu este apt pentru încăperile din clasele de umezeală II-IV. În această categorie intră încăperile industriale umede, precum grupurile sanitare ale restaurantelor, ale locuinţelor sau spaţiile umede precum saunele sau bazinele de înot.

Depozitarea

Sistemul REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu şi accesoriile acestuia trebuie protejate de acţiunea umezelii. Produsele fabricate din ipsos se vor depozita în spaţii uscate. Pentru a evita deformările şi crăpăturile, elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu se vor depozita în acelaşi mod, de exemplu pe paleţi sau pe grinzi de lemn la distanţe de circa 35 cm.
Depozitarea necorespunzătoare conduce la deformări ce va influenţa negativ montajul.

La depozitarea pe plăcilor în interiorul clădirilor se va avea în vedere capacitatea de susţinere a planşeelor. 20 de elemente ale sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu de dimensiune 2000×1250 mm dispun de o greutate de circa 850 kg.

Transportul

Elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu se livrează pe paleţi. Pe şantier acestea vor fi transportate pe muchie sau cu un mijloc de transport corespunzător.
Se va evita transportul elementelor REHAU de încălzire/răcire radiantă în planşeu cu izolaţia de PS în partea inferioară

Etapele montajului

1. Fixarea reţelei de ţevi de distribuţie în planşeu
2. Realizarea subconstrucţiei
3. Fixarea elementelor active ale planşeului în subconstrucţie
4. Racordul elementelor de planşeu la ţevile distribuitorului
5. Spălarea instalaţiei şi realizarea probei de presiune
6. Izolara completă a ţevilor de distribuţie şi de racord
7. Montarea zonelor de planşeu inactive
8. Şpăcluirea planşeului
9. Tratarea suprafeţei planşeului

Condiţii climaterice de construcţie

Experienţa îndelungată în acest domeniu a arătat că condişia climaterică optimă pentru prelucrarea plăcilor de ipsos este la o umiditate relativă a aerului între 40% şi 80%, la o temperatură a încăperii de +10°C.
Produsele pe bază de ipsos nu se vor monta în condiţiile în care umiditatea relativă a aerului este mai mare de 80%.
După încheierea montajului, elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se vor proteja de influenţa îndelungată a umezelii. Din acest motiv este indicat să se aerisească corespunzător în interiorul clădirilor după montareplăcilor. Se va evita impactul direct cu aer cald sau fierbinte asupra planşeului. Dacă şapa este din asfalt fierbinte, şpăcluirea planşeului se va realiza după ce şapa s-a răcit. Se va evita, de asemenea, încălzirea intensă a încăperilor pe timpul iernii, deoarece aceasta poate produce crăpături în planşeu datorită dilatării (apar astfel modificări în lungime).

Lucrările de tencuire sau de turnare a şapei favorizează creşterea umidităţii aerului. În special în acest caz se va asigura o aerisire temeinică.

Subconstrucţia

Sistemul REHAU de încălzire/răcire prin planşeu este apt pentru montajul pe construcţii metalice de lemn sau metal conform criteriilor DIN 18181. Subconstrucţiile pe profile de metal pot fi executate în 2 variante:

 • Subconstrucţie pe profil metalic fixată direct
 • Subconstrucţie pe profil metalic suspendată

Subconstrucţia de metal trebuie să fie destul de rezistentă pentru a susţine greutatea sistemului REHAU de încălzire/răcire radiant prin planşeu de aproximativ 17 kg/mp.

Pentru subconstrucţii pe profil metalic suspendate pot fi utilizate suporturi disponibile, cum ar fi suportul Nonius, fabricat din bandă de oţel cu şanţuri şi orificii din sârmă sau suporturi pentru fixarea directă a subconstrucţiilor pe planşeele masive prin intermediul mijloacelor de prindere şi a diblurilor.

Şipcile de bază sau de susţinere metalice se vor îmbina numai folosind accesoriile corespunzătoare ale producătorului profilului CD. Pentru detalii privind modul de execuţie se vor consulta documentaţiile tehnice ale producătorului de profile CD.

Profilurile de suport ale subconstrucţiei vor fi aşezate paralel cu striaţiile de întărire ale sistemului REHAu de încălzire/răcire radiantă în planşeu. Profilele de suport vor fi fixate pe partea superioară caşerată a benzilor de ipsos-carton.

Fixarea elementelor de tavan pentru răcire

Pentru montarea sistemului de încălzire/răcire radiantă în tavan este indicat să se folosească un utilaj mecanic de ridicare pentru plăci.
Montajul elementelor de tavan se poate realiza doar de către un lucrător în condiţiile utilizării acestui aparat.

Fixarea sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se va realiza numai folosind şuruburile standard pentru construcţii rapide cu filet cu pas mare având o lungime de l=55 mm, diametru d=3,9 mm, care se vor înşuruba în perforaţiile prevăzute pe partea vizibilă. Îmbinările în afara punctelor de prindere prevăzute pot conduce la o deteriorare a ţevilor RAUTHERM S 10,1×1,1 mm. Montarea elementelor de tavan se realizează dinspre partea vizibilă de carton accesibilă spre cameră.
Fixarea elementelor de tavan cu şuruburile standard pentru construcţii rapide trebuie să se realizez numai pe partea posterioară caşerată şi prevăzută cu striaţii de ipsos-carton. O înşurubare în zona posterioară caşerată a izolaţiei de PS poate conduce la ruperea plăcii.

La montarea sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu nu se vor realiza rosturi de întrepătrundere. Se va menţine o îmbinare laterală de cel puţin 400 mm.

Elemente de tavan inactive

Elementele de tavan inactive se vor căptuşi cu un înveliş dublu format din plăci de ipsos-carton cu grosime de 15 mm. Subconstrucţia în acest caz trebuie să aibă o capacitate de susţinere corespunzătoare.

Elemente de montaj precum sistemul de iluminat, de aerisire, avertizare incendiu pot fi integrate numai în elementele de tavan inactive. Acest lucru trebuie avut în vedere la proiectarea planşeului.
La proiectarea elementelor de montaj vor fi respectate distanţele de siguranţă necesare. În acest sens se vor respecta indicaţiile producătorului elementelor de montaj

Şpăcluirea

Canturile semirotunjite şi vârfurile şuruburilor sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se vor şpăclui temeinic. Canturile transversale ale plăcilor se vor şlefui, iar înainte de şpăcluire se vor curăţa cu un burete sau cu o pensulă umedă. Toate rosturile plăcilor trebuie să fie curate.

Rosturile sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se vor proteja împotriva unor eventuale crăpături cu armături din bandă de hârtie. Acestea se vor umezi înainte de folosire, pentru a se evita formarea golurilor de aer.

Şpăcluirea subatratului planşeului se face cu ajutorul şpaclului Lafarge LaFillfresh B45 sau Lafarge LaFillfresh B90 prin utilizarea armăturilor din bandă de hârtie. Etapele procesului de şpăcluire sunt:

 • Primul strat de şpăcluire cu LaFillfresh B45/B90
 • Aplicarea armăturilor din benzi de hârtie
 • Al doilea strat de şpăcluire cu LaFillfresh B45/B90
 • La nevoie se poate folosi masa fină de şpăcluit laFinish

Spălarea, umplerea şi aerisirea

Procesul de spălare se va efectua neapărat după montajul elementelor de planşeu active. La încheierea timpului de umplere, se va efectua un proces de echilibrare hidrulică a fiecărei ramificaţii de conductă fie prin buclă de conducere la procedura Tichelmann sau prin racordarea directă a circuitelor termice la un distribuitor.

Procedeul de aerisire se va efectua la un debit de minim 0,8 l/m corespunzător unei viteze de curgere 0,2 m/s, pentru a îndepărta golurilor de aer formate.

Proba de presiune

Proba de presiune se va efectua după terminarea operaţiunii de aerisire a sistemului şi va fi execuată în conformitate cu protocolul REHAU de verificare a presiunii la sistemele de încălzire/răcire prin pardoseală. În caz de îngheţ, se vor lua măsuri speciale precum utilizarea unei instalaţii de încălzire pe durata construcţiei sau prin mijloace de prevenire a îngheţului pentru a evita daune ale sistemului.

Aerisirea sistemului de conducte precum şi proba de presiune sunt procedee obligatorii pentru punerea în funcţiune a sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu.

Tratarea suprafeţelor

Fundamentul

Fundamentul reprezintă suprafaţa din încăpere alocată sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu inclusiv rosturi, care trebuie să corespundă cerinţelor ÖNORM DIN 18202 cu privire la planeitatea suprafeţelor. Temelia trebuie să fie uscată, rezistentă şi curată.

La utilizarea unor tapete speciale, a stratifierilor lucioase, instalaţii de iluminare indirecte sau difuze apar cerinţe speciale privind planeitatea temeliei. În acest caz este necesară o şpăcluire temeinică a substratului planşeului.

Se vor respecta indicaţiile de execuţie ale treptelor de calitate Q3 respectiv Q4.

Grund

Înainte de aplicarea straturilor de vopsea sau tapet, suprafaţa planşeului pentru încălzire/răcire radiantă şi suprafeţele şpăcluite se vor trata cu vopsea corespunzătoare de grund, pentru a egaliza capacitatea de absorbţie a cartonului sau rosturilor şpăcluite. În cazul în care pe plăcile de gips-carton se aplică direct vopseaua în dispersie pentru interior, capacitatea de absorbţie a plăcii poate conduce la formarea de pete de culoare sau umbre. La vopsiri repetate poate apărea scorjirea stratului de vopsea.

Vopsele şi lacuri

La tencuirea sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu pot fi utilizate unelte din material plastic precum raspeluri sau rulouri. În acest caz se vor respecta indicaţiile producătorului cu privire la execuţia zugrăvelilor.

La realizarea montajului se va avea în vedere micşorarea randamentului prin utilizarea raspelurilor şi a rulourilor pentru tencuieli.
Acest sistem este apt pentru majoritatea vopselelor în dispersie disponibile. Vopseaua poate fi aplicată fie cu pensula, cu rulouri sau cu pistoale de vopsit , cu condiţia ca în prealabil suprafaţa să fi fost tratată cu vopsea de grund.

Vopsele pe bază minerală precum culorile de calc, de sodiu-silicat sau silicat nu se pot utiliza în acest caz.
Fibrele de carton care prin tratarea cu vopsea de grund nu au fost amorsate, se vor îndepărta înainte de aplicarea vopselei. La execuţia lăcuirii suprafeţelor se recomandă o îmbrăcăminte în strat dublu şi respectarea indicaţiilor de execuţie pentru treapta de calitate Q4 referitoare la şpăcluire.

Tapete şi tencuieli

Înaintea tapetării se recomandă aplicarea unui grund de tapet. Acesta uşurează, în cazul unor renovări ulterioare, operaţia de dezlipire a tapetului.
La execuţia tapetului se va folosi exclusiv lipici pe bază de metilceluloză pură.

Rosturile şi racordurile

Rosturile şi racordurile trebuie prevăzute încă din faza de proiectare. În acest caz se va ţine seama de principiile constructive şi de proiectare:

 • Rosturile seismice ale clădirii vor fi preluate constructiv respectânduse aceeaşi posibilitate de mişcare prin execuţia rosturilor de dilatare în planşeu.
 • Suprafeţele planşeelor se vor delimita pe o suprafaţă de 10 m prin rosturi seismice sau de dilatare respectând cerinţele DIN 18181
 • Învelişurile suspendate ale planşeului se vor separa constructiv de ştuţuri sau alte părţi de construcţie precum corpuri de iluminare.
 • Rosturile trebuie prevăzute în cazul unor modificări pronunţate în secţiunea planşeului, ca de exemplu lărgirea holurilor sau a porţiunilor intrânde în perete

La execuţia sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se pot executa următoarele rosturi, respectiv tipuri de racord:

Racord glisant în perete

Racordul în perete al sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu la suprafeţele încăperii se face obligatoriu în sistem glisant. Dilatarea pe orizontală a elementelor planşeului în funcţie de temperatură se compensează prin intermediul acestui racord în sistem glisant. Profilul de racord la planşeu este vizibil în zona rosturilor glisante. Canta sistemului REHAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu se poate acoperi cu un profil special.

Bazele proiectării

Montajul de specialitate al sistemului REAU de încălzire/răcire radiantă prin planşeu presupune aprobarea proiectului de către un arhitect şi un proiectant de specialitate. Eventuale elemente integrate în planşeu, precum corpurile de iluminat, gurile de aerisire sau sistemele de detectare a fumului trebuie avute în vedere încă din faza de proiectare, pentru a putea defini zonele active ale instalaţiei de răcire prin planşeu.
Calcularea randamentelor de încălzire/răcire trebuie făcute din timp.

Tehnica de reglare

Pentru funcţionarea sistemului REHAU de încălzire/răcire radiant prin planşeu trebuie folosite sisteme de reglare a temperaturii pentru fiecare încăpere. Pentru a evita formarea apei de condens în încăperi în cazul răcirii trebuie monitorizată temperatura punctului de condens. La răcire este necesar ca diferenţa dintre temperatura de tur a sistemului REHAU de încălzire/răcire radiant prin planşeu şi temperatura punctului de condens să fie dată de distanţa de sigurantă de + 2K:
T tur = T pct. Condens + 2K

Formarea aerului condensat la suprafaţa sistemului REHAU de încălzire/răcire radiant prin planşeu poate conduce la denivelarea suprafeţei plăcilor. Apariţia repetată a umezelii tavanului poate să conducă până la distrugerea elementelor de răcire radiantă în tavan.

Confortul termic

Pentru a crea un climat termic confortabil într-o încapere, la încălzirea prin sistemul REHAU de încălzire/răcire radiant prin planşeu trebuie avută în vedere în timpul montării temperatura suprafeţei elementelor de planşeu.

Facebook Comments