Sistem de radiocomanda RAUMATIC R

 • Teleghidare pentru încălzirea suprafeţei convenabilă ca preţ
 • Instalaţie clară, rapidă şi uşoară, fără cabluri
 • Punere în funcţiune simplă
 • Design modern şi estetic
 • Semnalizare clară de funcţionare şi control
 • Contact cu fişe pentru modulul de pompă/putere şi modulul ceas de programare digital
 • Toate avantajele sistemului RAUMATIC M


Componente

 • telecomandă pentru încăpere
 • unitate centralizată de teleghidare
 • modul ceas digital 24 V
 • modul pompă/putere 24 V
 • modul de acţionare 24 V


Dotare de bază
Ca dotare de bază sunt necesare:

 • telecomandă pentru fiecare încăpere
 • unitate centralizată de teleghidare
 • mecanism de acţionare REHAU 24 V/circuit de încălzire


Extinderi
Modulul cu ceas digital şi modulul pompă/putere sunt identice cu extinderile sistemului RAUMATIC M 24 V.

 • Modulul cu ceas digital 24 V poate comanda două zone separate printr-un singur distribuitor de reglaj .
 • Modulul pompă/putere deconectează pompa de circulaţie dacă nici un regulator nu necesită căldură.


Descrierea componentelor sistemului

Telecomanda
Reglare a temperaturii camerei fără cablu, transmiterea de informaţii legate de temperatură şi codificare către unitatea centralizată de teleghidare.

 • Buton de reglare a temperaturii prin atingere “soft” cu scală largă divizată în 1/4 grade.
 • Funcţie de selectare (scăderea temperaturii “EIN” – în funcţiune / creşterea temperaturii “AUS” – scos din funcţiune / “AUTOMATISCH” – funcţie automat)
 • Emiţător cu bandă îngustă de 433 MhZ


Distribuitor de teleghidare 6 ori 24 V

 • Frecvenţă de lucru 868 MHz
 • Indicat pentru 6 regulatoare de temperatură în încăpere prin radio
 • 13 mecanisme REHAU de acţionare montabile
 • Sistem modular extensibil prin locuri de conectare
 • Controlare automată a două programe de încălzire (C1/C2) prin ceas digital – opţional


Sisteme de alimentare pentru distribuitorul de teleghidare şi pentru mecanisme de acţionare 24V:

 • Indicatoare de control pentru:
 • Tensiune în lucru
 • Ieşirea pentru semnalul de telecomandă
 • Siguranţă defectă

Funcţii:

 • Comandă de protecţie (modul de protecţie contra îngheţului)
 • Test de funcţionare a radiocomunicaţiei ca ajutor pentru punerea în funcţiune


Montajul şi punerea în funcţiune

Instalarea sistemului se va face doar de către un electrician
specializat.
De asemenea trebuie avut în vedere:

 • Regulamentele VDE în vigoare
 • Indicaţiile de montaj livrate


1. distribuitorul de teleghidare se montează în dulapul pentru distribuitor
2. mecanismele de acţionare se pun deasupra distribuitorului
3. mecanismele de acţionare se introduc în adaptorul cu supapă
4. la nevoie se introduc alte componente ale sistemului (modulul ceas digital)
5. alimentarea de la reţea se conectează la transformatorul distribuitorului de teleghidare
6. se pune în funcţiune siguranţa
7. coordonarea teleghidării temperaturii în încăpere în unele zone se va face conform instrucţiunilor de montaj.

 • efectuarea teleghidării temperaturii în încăpere la locul de montaj
 • teleghidarea temperaturii în încăpere se va face la valoare normală.

8. se montează teleghidarea la locul prevăzut
9. potrivit instrucţiunilor de montaj să se procedeze la verificarea telecomenzii la distribuitorul de teleghidare

Facebook Comments