Kit REHAU pentru reglarea temperaturii agentului termic

 • Extinderea/reaccesorizarea unei instalaţii clasice existente de încălzire cu radiatoare, cu o încălzire prin pardoseală
 • Reglarea temperaturii de tur dorite
 • Etanşare perfectă pe distribuitorul REHAU HKV-D
 • Posibilitate de montaj în partea stângă sau dreaptă a distribuitorului


Componentele sistemului

 • Pompă Grundfos UPS 25/60 cu lungime constructivă 130 mm, cu termostat imersat pentru limitarea temperaturii
 • Ventil termostat 1/2” cu domeniul de utilizare 20-50°C; măsoară temperatura cu ajutorul unui senzor imersabil
 • Ventil din 1/2” pentru reglarea debitului pe retur
 • Cot racord cu termometru şi ventil de aerisire dn 1/2”
 • Cot racord cu robinet de umplere/golire 1/2”


Descriere

 • Kit-ul de reglaj funcţionează pe baza principiului de amestec
 • Temperatura de tur dorită se reglează prin ventilul termostat
 • Sesizorul imersat de temperatură măsoară temperatura apei care vine din colectorul de retur. Gradul de deschidere a ventilului termostat se stabileşte în funcţie de temperatura măsurată.
 • Limitatorul de temperatură decuplează pompa de circulare la depăşirea valorii temperaturii maxime fixate. Pompa reporneşte automat după răcirea sub nivelul maxim de temperatură.


Reglarea pompei

Pentru reglarea pompei de recirculare alimentarea de la reţea a kit-ului de reglare a agentului termic se va face prin modul pompă/putere al sistemului RAUMATIC M sau RAUMATIC R.

Montajul

Instalarea sistemului se va face doar de către un electrician de specialitate!
De asemenea trebuie avut în vedere:
– Regulamentele VDE în vigoare
– Indicaţiile de montaj livrate

Tubul capilar al senzorului de temperatură nu trebuie îndoit
1. Se montează sistemul conform figurii alaturate.
2. Legarea returului se face conform indicaţiilor de montaj livrate

La instalaţiile cu ventile termostate pentru prepararea apei calde pot apărea probleme la instalaţia hidraulică, deoarece în acest caz are loc închiderea turului sau returului primar

Facebook Comments