Incalzirea-racirea REHAU prin perete – sistemul uscat de montare

Revolution Slider Error: Slider with alias slider not found.
Maybe you mean: ''

 

 

Descrierea sistemului

 • Randament termic ridicat
 • Încălzire rapidă
 • Efort minim de şpăcluire
 • Mânuire uşoară
 • Zonă de rupere pretrasată

Componentele sistemului

 • Element de perete REHAU 2000×625
 • Element de perete REHAU 1000×625
 • Înşurubare cu inel de strângere REHAU 10
 • Trecere REHAU cu olanez
 • Niplu REHAU egal 10
 • Manşon alunecător REHAU 10, 17, 20
 • Niplu redus REHAU 17-10, 20-10
 • Trecere REHAU cu filet exerior 10-R1/2
 • Teu REHAU 17-10-17/20-10-20

Ţevi REHAU utilizate

 • RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • RAUTHERM S ca ţeavă de legătură
 • 17 x 2,0 mm
 • 20 x 2,0 mm

Baza planşeului de încălzire/răcire REHAU în perete cu montare uscată constă din plăci de ipsos realizate pe bandă conform ÖNORM B 3410/ ÖNORM EN 520. Placa de ipsos cu fibre întărite este extrem de rezistentă şi îşi păstrează forma la curbare. Plăcile nu conţin substanţe dăunătoare sănătăţii şi nu au miros.
Panoul de încălzire/răcire REHAU prin peret cu montare uscată este compus dintr-o placă de ipsos cu nuturi şi dintr-o ţeavă RAUTHERM S 10,1×1,2 mm preconfecţionată la distanţa de pozare de 45 mm sub formă de meandră dublă.
Cu ajutorul a două elemente de perete de dimensiuni diferite se poate obţine un grad mare de acoperire la nivelul suprafeţelor de perete implicate, prin intermediul încălzirii active a suprafeşelor. Domeniile inactive ale peretelui se pot acoperi cu plăci de gips carton normale de grosime 15 mm. Unghiul de 45° de la nivelul pălţilor lungi ale elementelor peretelui permit realizarea în straturi a peretelui.

Domenii de utilizare

Instalaţia REHAU de încălzirea/răcirea în perete cu montare uscată este prevăzută pentru realizarea straturilor de acoperire ale peretelui din interiorul clădirilor.

Este posibilă şi montarea în planşeu. Sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare umedă corespunde clasei de construcţie E conform ÖNORM EN 3501 respectiv B2 conform ÖNORM DIN 4102. Instalaţia nu este prevăzută pentru protecţia împotriva incendiilor cu clasa de rezistenţă la foc F30 până la F90! Aceste criterii speciale trebuie îndeplinite încă din faza de construcţie. Sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată poate fi utilizat în spaţiile industriale, de locuit şi în încăperile de birouri cu un grad de umezeală inexistent sau redus – de exemplu picături de apă.

Acest tip de utilizare este conform prevederilor clasei de umezeală I ale Ciclului de Lucru al Sistemului de Construcţie Uscat. Sistemul nu este apt pentru încăperile din clasele de umezeală II-IV. În această categorie intră încăperile industriale umede, precum grupurile sanitare ale restaurantelor, ale locuinţelor sau spaţiile umede precum saunele sau bazinele de înot.

Depozitarea

Sistemul REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată şi accesoriile acestuia trebuie protejate de acţiunea umezelii. Produsele fabricate din ipsos se vor depozita în spaţii uscate. Pentru a evita deformările şi crăpăturile, elementele sistemului REHAU de încălzire/ răcire prin perete cu montare uscată se vor depozita în acelaşi mod, de exemplu pe paleţi sau pe grinzi de lemn la distanţe de circa 35 cm. Depozitarea necorespunzătoare conduce la deformări ce va influenţa negativ montajul. La depozitarea pe plăcilor în interiorul clădirilor se va avea în vedere capacitatea de susţinere a planşeelor. 20 de elemente ale sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată de dimensiune 2000×1250 mm dispun de o greutate de circa 400 kg.

Transportul

Elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată se livrează pe paleţi. Pe şantier acestea vor fi transportate pe muchie sau cu un mijloc de transport corespunzător Se va evita transportul elementelor REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată cuţevile “în jos”.

Etapele montajului

 1. Instalarea reţelei de ţevi de racord
 2. Realizarea subconstrucţiei
 3. Fixarea elementelor active în subconstrucţie
 4. Racordul elementelor de perete la ţevile distribuitorului
 5. Spălarea instalaţiei şi realizarea probei de presiune
 6. Izolara completă a ţevilor de distribuţie şi de racord
 7. Montarea zonelor de perete inactive
 8. Şpăcluirea peretelui
 9. Tratarea suprafeţei peretelui

Condiţii climaterice de construcţie

Experienţa îndelungată în acest domeniu a arătat că conditia climaterică optimă pentru prelucrarea plăcilor de ipsos este la o umiditate relativă a aerului între 40% şi 80%, la o temperatură a încăperii de +10°C. Finisajele pe bază de ipsos nu se vor monta în condiţiile în care umiditatea relativă a aerului este mai mare de 80%.

După încheierea montajului, elementele sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată se vor proteja de influenţa îndelungată a umezelii. Din acest motiv este indicat să se aerisească corespunzător în interiorul clădirilor după montareplăcilor. Se va evita impactul direct cu aer cald sau fierbinte asupra planşeului.

Dacă şapa este din asfalt fierbinte, şpăcluirea planşeului se va realiza după ce şapa s-a răcit. Se va evita, de asemenea, încălzirea intensă într-un timp scurt a încăperilor pe timpul iernii, deoarece aceasta poate produce crăpături în perete datorită dilatării (apar astfel modificări în lungime). Lucrările de tencuire sau de turnare a şapei favorizează creşterea umidităţii aerului. În special în acest caz se va asigura o aerisire temeinică

Subconstrucţia

Sistemul REHAU de încălzire/răcire prin planşeu este apt pentru montajul pe construcţii metalice de lemn sau metal conform criteriilor DIN 18181. La utilizarea subconstrucţiilor din lemn se vor folosi profile din lemn (conform ÖNORM DIN 4074-1). Acestea trebuie să corespundă cel puţin clasei de sortare S10 şi să fie prevăzute cu canturi ascuţite.

Gradul de umiditate nu trebuie să depăşească 20% în momentul montării. Conform DIN 68 800-3 nu este permisă tratarea cu mijloace de protecţie a lemnului pe bază de uleiuri. Conform DIN 18181 pentru montarea pe perete subconstrucţia din lemn sau metal trebuie să respecte o distanţă de sprijin (distanţă de mijloc) de 31,3 cm. La montarea pe perte sunconstrucţia va fi paralelă cu cantul cel mai mare al elementelor de perete. Încălzire/răcirea în perete REHAU se potriveşte şi pentru montajul în tavan.

Conform DIN 18181, la montarea în planşeu, subconstrucţia din lemn sau metal tebuie neapărat să intersecteze cantul cel mai mare al elementelor se perete. Subconstrucţia trebuie să aibă o distanţă a axelor la profilele de susţinere de 40 cm. Dacă profilele de susţinere sunt la trecerea prin perete paralele cu cantul cel mai lung al elementelor de perete, atunci acest lucru poate conduce la atârnarea elementelor de încălzire în perete în momentul funcţionării instalaţiei

Fixarea elementelor de perete

Montarea elementelor de perete la pereţi se va executa de către un montator. Pentru montarea sistemului de încălzire/răcire REHAU prin perete cu execuţie uscată în planşeu este indicat să se folosească un utilaj mecanic de ridicare pentru plăci.

Fixarea sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată pe construcţia metalică se ralizează numai cu ajutorul şuruburillor standard cu filet cu pas fin pentru construcţii rapide (diametru de 3,9 mm, lungimea filetului 35 mm) prin introducerea acestora în perforaţiile prevăzute pe partea vizibilă.

Pentru montarea pe subconstrucţii de lemn se vor utiliza şuruburi standard cu filet cu pas mare de lungime 35 mm pentru construcţii rapide Înşurubările în afara punctelor de prindere prevăzute pot consuce la o deteriorare a ţevilor RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm. Montarea elementelor de perete se realizează dinspre partea vizibilă de carton accesibilă spre partea dinspre cameră.

Elemente de tavan inactive

Elementele de tavan inactive se vor căptuşi cu un înveliş simplu format din plăci de ipsos-carton cu grosime de 15 mm.

Şpăcluirea

Canturile pe lungime şi vârfurile şuruburilor sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată se vor şpăclui temeinic. Canturile transversale ale plăcilor se vor şlefui, fiind în prealabil necesară curăţarea cu un burete sau cu o pensulă umedă. Toate rosturile plăcilor trebuie să fie curate.

Rosturile sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată se vor proteja împotriva unor eventuale crăpături cu armături din bandă de hârtie. Acestea se vor umezi înainte de folosire, pentru a se evita formarea golurilor de aer. Şpăcluirea subatratului planşeului se face cu ajutorul şpaclului Lafarge LaFillfresh B45 sau Lafarge LaFillfresh B90 prin utilizarea armăturilor din bandă de hârtie.

Etapele procesului de şpăcluire sunt:

 1. Primul strat de şpăcluire cu LaFillfresh B45/B90
 2. Aplicarea armăturilor din benzi de hârtie
 3. Al doilea strat de şpăcluire cu LaFillfresh B45/B90
 4. La nevoie se poate folosi masa fină de şpăcluit laFinish

 

Spălarea, umplerea şi aerisirea

Procesul de spălare se va efectua neapărat după montajul elementelor de perete active. La încheierea timpului de umplere, se va efectua un proces de echilibrare hidrulică a fiecărei ramificaţii de conductă sau a circuitelor termice indiviuale, prin racordarea directă a acestora la un distribuitor Procedeul de aerisire se va efectua la un debit de minim 0,8 l/m corespunzător unei viteze de curgere 0,2 m/s, pentru a îndepărta golurilor de aer formate.

Proba de presiune

Proba de presiune se va efectua după terminarea operaţiunii de aerisire a sistemului şi va fi execuată în conformitate cu protocolul REHAU de verificare a presiunii la sistemele de încălzire/răcire prin pardoseală. În caz de îngheţ, se vor lua măsuri speciale precum utilizarea unei instalaţii de încălzire pe durata construcţiei sau prin mijloace de prevenire a îngheţului pentru a evita daune ale sistemului.
Aerisirea sistemului de conducte precum şi proba de presiune sunt procedee obligatorii pentru punerea în funcţiune a sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată.

Fundamentul

Fundamentul reprezintă suprafaţa din încăpere alocată sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată inclusiv rosturi, care trebuie să corespundă cerinţelor ÖNORM DIN 18202 cu privire la planeitatea suprafeţelor.

Temelia trebuie să fie uscată, rezistentă şi curată La utilizarea unor tapete speciale, a stratifierilor lucioase, instalaţii de iluminare indirecte sau difuze apar cerinţe speciale privind planeitatea temeliei. În acest caz este necesară o şpăcluire temeinică a substratului planşeului. Se vor respecta indicaţiile de execuţie ale treptelor de calitate Q3 respectiv Q4.

Grund

Înainte de aplicarea straturilor de vopsea sau tapet, suprafaţa planşeului pentru încălzire/răcire prin perete cu montare uscată şi suprafeţele şpăcluite se vor trata cu vopsea corespunzătoare de grund, pentru a egaliza capacitatea de absorbţie a cartonului sau rosturilor şpăcluite. În cazul în care pe plăcile de ipsos-carton se aplică direct vopseaua în dispersie pentru interior, capacitatea de absorbţie a plăcii poate conduce la formarea de pete de culoare sau umbre. La vopsiri repetate poate apărea scorjirea stratului de vopsea.

Vopsele şi lacuri

La tencuirea sistemului REHAU de încălzire/răcire prin perete cu montare uscată pot fi utilizate unelte din material plastic precum raspeluri sau rulouri. În acest caz se vor respecta indicaţiile producătorului cu privire la execuţia zugrăvelilor. Acest sistem este apt pentru majoritatea vopselelor în dispersie disponibile. Vopseaua poate fi aplicată fie cu pensula, cu rulouri sau cu pistoale de vopsit , cu condiţia ca în prealabil suprafaţa să fi fost tratată cu vopsea de grund.

Tapete şi tencuieli

Înaintea tapetării se recomandă aplicarea unui grund de tapet. Acesta uşurează, în cazul unor renovări ulterioare, operaţia de dezlipire a tapetului
La execuţia tapetului se va folosi exclusiv lipici pe bază de metilceluloză pură.

Descoperirea ţevilor medii de conducere

Ţevile medii de conducere pot fi găsite de-a lungul unui proces de încălzire cu ajutorul ueni folii termice. Folia termică va fi aşezată în locul unde se derulează verificarea în timpul funcţionării instalaţiei REHAU de încălzire în perete. Foliile termice se pot reutiliza

Bazele proiectării

Montajul de specialitate al sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată presupune aprobarea proiectului de către un arhitect şi un proiectant de specialitate. Eventuale elemente integrate în perete, precum tablouri sau tapete speciale trebuie avute în vedere încă din faza de proiectare, pentru a putea defini zonele active ale instalaţiei de încălzire/răcire în perete cu montare uscată. În acest send este necesară o coordonare din timp. Indicaţiile pentru planificarea generală pot fi găsite în capitolul sisteme de încălzire/răcire REHAU în perete cu montare umedă.

Randamentul de încălzire/răcire

Randamentele de încălzire, respectiv răcire ale sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată corespund valorilor din EN 14240 (pentru răcire) şi EN 14037 (pentru încălzire), aceste valori fiind emise de către un institut abilitat şi certificat în această privinţă: Randament nominal de răcire conf. EN 14240 Randament de încălzire conf. EN 14037

Legăturile hidraulice

Pentru sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată se pot utiliza următoarele tipuri de legături – Legătură individuală – Legătură în serie Pentru a evita crearea apei de condens la răcire, se va izola împotriva difuziei de vapori.

Tehnica de reglare

Pentru funcţionarea sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată trebuie folosite sisteme individuale de reglare a temperaturii pentru fiecare încăpere. Pentru a evita formarea apei de condens în încăperi în cazul răcirii trebuie monitorizată temperatura punctului de condens.

La răcire este necesar ca diferenţa dintre temperatura de tur a sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată şi temperatura punctului de condens să fie dată de distanţa de sigurantă de + 2K: T tur = T pct. condens + 2K Formarea aerului condensat la suprafaţa sistemului REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată poate conduce la denivelarea suprafeţei plăcilor.

Umezeala repetată la nivelul planşeului poate să conducă până la distrugerea elementelor de răcire în tavan.

Confortul termic

Pentru a crea un climat termic confortabil într-o încapere, la încălzirea prin sistemul REHAU de încălzire/răcire în perete cu montare uscată trebuie avută în vedere în timpul montării temperatura suprafeţei elementelor de perete.

Facebook Comments