Incalzirea-racirea REHAU prin perete – sistemul umed de montare

Şina de fixare REHAU 10 este fabricată din polipropilenă rezistentă şi stabilă. Aceasta serveşte la fixarea ţevilor de peretele sau planşeul portant. Pasul de montaj prevăzut este de 2,55 cm şi multipli de 2,5. Placa de fixare a şinei este rezistentă la deformare şi măsoară o grosime de 4 mm la o înălţime totală a sistemului de prindere de 13 mm.

În zonele de curbare a ţevilor, cârligul REHAU de ancorare dublă serveşte la fixarea sigură a ţevii. Câmpurile de încălzire/răcire prin perete se execută cu ţeava RAUTHERM S cu diametru nominal de 10,2 x 1,1 mm.

Legătura la distribuitor se face cu ajutorul ţevilor de racord RAUTHERM S de diametrele nominale 17 x 2,0 mm,respectiv 20 x 2,0 mm. Curba conducătoare REHAU de 90° din poliamid întărit cu fibre de sticlă permite redirecţionarea optimală, fără devierea ţevilor, de la nivel termic vertical în perete la nivel orizontal al conductelor de legătură.

În baza eclipsei de suspendare formate este posibilă o fixare absolut sigură.

 • Dispunere rapidă şi flexibilă a ţevilor
 • Posibilităţi de îmbinare flexibilă a câmpurilor de încălzire
 • Grosime redusă a tencuielii
 • Fixarea sigură a ţevilor
 • Posibilitate de montare în planşeu

Componentele sistemului

 • Şină de fixare REHAU 10
 • Cârlig de ancorare dublu REHAU 10
 • Trecere REHAU 10 x R1/2
 • Curbă conducătoare REHAU de 90°
 • Niplu REHAU egal 10
 • Manşon alunecător REHAU 10
 • Niplu redus REHAU 17-10
 • Niplu redus REHAU 20-10
 • Teu REHAU 17-10-17
 • Teu REHAU 20-10-20

Ţevi REHAU utilizate

 • RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • RAUTHERM S 17 x 2,0 mm ca ţeavă de legătură
 • RAUTHERM S 20 x 2,0 mm ca ţeavă de legătură

Accesorii

 • Benzi perimetrale REHAU
 • Ţeavă de protecţie 12/14 REHAU
 • Ţeavă de protecţie 17 REHAU
 • Ţeavă de protecţie 20 REHAU

Indicaţii de montaj pentru perete
1. Fixarea dulapului REHAU pentru distribuitor
2. Montajul distribuitorului REHAU
3. Fixarea pe verticală a şinelor REHAU 10 în peretele portant la următoarele distanţe: între două şine: < 50 cm, între şine şi colţul încăperii, respectiv capătul de început al câmpului de încălzire: cel puţin 20 cm, între punctele de ancorare a şinelor: < 20 cm
4. Cârligul de ancorare se dispune în şina de fixare 10 prin golul prevăzut
5. Ţeava RAUTHERM S se fixeayă în şina de fixare 10 şi în cârligul de ancorare
6. Câmpurile de încălzire/răcire se dispun la pasul de pozare planificat
7. Eventuale ţevi perpendicular separate se vor prinde în şina de fixare 10 (dacă este nevoie).
8. Fixarea curbei conducătoare de 90° la trecerea de la nivel vertical la nivel orizontal
9. Ţevile de legătură se vor prinde în curba conducătoare de 90°
10. Ţevile de legătură se vor izola după caz
11. Racordarea ţevilor de legătură la distribuitor

Tencuiala pereţilor

Execuţia corectă a tencuielii este condiţia esenţială pentru funcţionarea ireproşabilă a sistemului de încălzire prin pereţi.

Tencuiala sistemelor de încălzire prin pereţi trebuie să aibă o conductibilitate termică bună. Din acest motiv nu sunt adecvate tencuielile termoizolante sau tratatate cu grund. Pentru sistemele de încălzire în pereţi sunt adecvate următoarele tipuri speciale de mortar de tencuit şi lianţi

 • Ipsos/var
 • Var
 • Var/ciment
 • Ciment
 • Tencuieli speciale recomandate de producător precum tencuieli de lut sau argilă.

Pentru răcirea prin perete sunt adecvate doar mortaul de tencuit cu lianţii

 • Var/ciment
 • Ciment

Tencuielile de argilă se pot folosi doar în încăperi speciale în funcţie de:

 • Gradul de utilizare al încăperii
 • Umiditatea din încăpere
 • Temperatura de funcţionare a sistemului de răcire prin perete
 • Prelucrarea ulterioară a peretelui (finisajul)

Stratul suport al tencuielii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Plan
 • Rezistent
 • Cu formă stabilă
 • Nehidrofob
 • Omogen
 • Absorbant uniform
 • Rugos şi uscat
 • Fără impurităţi
 • Cu o temperatură peste +5°C


Tratarea prealabilă a stratului suport al tencuielii

Tratarea prealabilă a stratului de sub tencuială realizează legătura stabilă şi durabilă dintre tencuială şi stratul suport. Modalitatea de tratare trebuie stabilită înainte de începerea lucrărilor de montaj. Tratarea prealabilă presupune următoarele operaţii:

 • Nivelarea golurilor
 • Îndepărtarea/protecţia părţilor metalice cu risc de coroziune
 • Îndepărtarea prafului
 • Umplerea rosturilor, golurilor şi fantelor
 • Echilibrarea capacităţii de absorbţie a staturilor suport cu capacitate diferită şi/sau mare de absorbţie (de ex. beton poros)
 • Aplicarea unui adeziv pe suprafeţele etanşe şi/sau cu capacitate redusă de absorbţie (de ex. termoizolaţia de pe partea interioară a pereţilor exteriori)

Armarea tencuielii

Armarea tencuielii cu plasă de fibră de sticlă (sticlă textilă) are ca efect reducerea riscului de fisurare şi este obligatorie în cazul încălzirii prin pereţi.
Armătura tencuielii şi tencuiala se execută în concordanţă una cu cealaltă de către producător. Din acest motiv se vor respecta indicaţiile producătorului.

Fibra de sticlă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să poată fi folosită ca armătură de tencuială (certificat de calitate)
 • Să aibă o rezistenţă la rupere de lungime şi lăţime mai mare de 1500 N/5 cm
 • Să fie rezistentă la tencuiala peretelui de încălzire (valoare PH: 8-11)
 • Dimensiunea ochiurilor 7 x 7 mm în cazul plasei din fibră de sticlă aşezate
 • Dimensiunea ochiurilor 4 x 4 mm în cazul plasei din fibră de sticlă şpăcluite

Dispunerea plasei de fibră de sticlă prin aşezare:

 • Această metodă se va aplica la tencuiala realizată într-un singur strat
 • Aplicarea unui strat de tencuială de circa 2/3 din grosimea prevăzută pentru stratul de tencuială
 • Aşezarea plasei de fibră de sticlă la min. 25 cm peste zona de risc, cu o suprapunere de min. 10 cm.
 • Inserarea stabilă a plasei
 • Aplicarea restului de tencuială
 • În cazul tencuielilor cu conţinut de ipsos, aplicarea „proaspătă” pe max. 20 mp.
 • Aplicarea stratului de tencuială min 10 mm peste rambleul ţevii.

Dispunerea plasei de fibră de sticlă prin şpăcluire:

Această metodă se va aplica la tencuiala realizată în mai multe straturi

 • Se aplică primul strat de tencuială şi se lasă să se întărească
 • Aplicarea şpaclului
 • Inserarea plasei de fibră de sticlă
 • Şirurile trebuie să se suprapună pe o porţiune de min. 10 cm
 • Punctele de traversare (încrucişare) se vor lipi
 • Plasa de fibră de sticlă se va acoperi complet cu şpaclu. Grosimea stratului de şpaclu este indicată de către producător.
 • Aplicarea celui de-al doilea strat de tencuială după uscarea şpaclului.Domenii de utilizare

Sistemele REHAU de încălzire/răcire în pereţi se pot utiliza în aproape toate tipurile de clădiri şi zonele de utilizare, indiferent dacă sunt utilizate ca sistem unic de încălzire sau în completarea altor sisteme de încălzire.
Domeniile principale de utilizare a sistemelor REHAU de încălzire/ răcire în pereţi cu sistem umed de montare

Clădiri de locuinţe noi sau renovate – se utilizează separat sau în combinaţie cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseală
Zonele de intrare din clădiri (holuri, antecamere)
Băi şi saune – în completarea sistemelor REHAU de încălzire/răcire cu ţevi prin pardoseală

Concepte de instalare

Sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pereţi pot fi folosite

 • ca sistem complet, individual de încălzire/răcire
 • în combinaţie cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseală
 • în completarea încălzirii statice

Sistemele REHAU de încălzire/răcire completă prin pereţi

Sistemele de încălzire/răcire prin pereţi pot acoperi complet necesarul de căldură al clădirilor, îndeplinind cerinţele de confort termic din zilele noastre. Locuinţele cu consum redus de energie se pretează cel mai bine pentru aceste sisteme de încălzire.
Sistemele REHAU de încălzire prin pereţi folosite în combinaţie cu sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pardoseală
Această combinaţie este recomandată în zonele cu un necesar sporit de confort termic:

 • sufrageriile şi camerele de zi
 • băi
 • saune
 • sau alte încăperi cu umiditate ridicată

Sistemele REHAU de încălzire/răcire prin pereţi folosite în completarea încălzirii statice
În această combinaţie sarcinile de bază vor fi acoperite de încălzirea/răcirea REHAU prin pereţi iar sarcinile de vârf vor fi acoperite de corpurile statice. Această variantă este ideală în cazul restaurării clădirilor

Proiectarea

Necesităţi suplimenatre de coordonare

Pe lângă coordonarea obişnuită a lucrărilor de construcţii, arhitectul/ proiectantul trebuie să ia următoarelemăsuri:

 • stabilirea locurilor de amplasare a dulapurilor, vitrinelor şi tablourilor
 • coordonarea între executantul sistemului de încălzire/răcire şi executantul tencuielii: aceştia trebuie să fixeze împreună termenele de realizare a lucrărilor şi să stabilească din timp dacă este necesară tratarea prealabilă a pereţilor pe care se va aplica sistemul de încălzire.
 • trebuie prevăzut un timp suficient de uscare a tencuielii, pentru a se evita deteriorarea acesteia

Izolaţia fonică şi protecţia împotiva incendiilor

Dacă sistemele de încălzire prin pereţi se folosesc împreună cu clădiri sau construcţii anexe care trebuie să îndeplinească diverse condiţii de izolare fonică şi protecţie împotriva incendiilor, aceste condiţii trebuie să fie respectate şi la construcţia peretelui. Aceste măsuri vor fi luate direct de către arhitect sau proiectant.

Condiţii termice

Din motive de confort termic, proiectul de dispunere a registrelor de ţevi trebuie realizat în aşa fel încât temperatura la suprafaţa pereţilor să nu depăşească +35°C, iar la răcire +19°C.

La proiectarea sistemelor de încălzire/răcire REHAU prin pereţi în sistem umed se vor respecta temperaturile de funcţionare minime şi maxime admise indicate de producătorul tencuielii.

Ca valori orientative:

 • la tencuieli din ipsos şi lut max. 40°C temperatură pe tur
 • la tencuieli din calc/ciment sau calc-ciment max. 50°C temperatură pe tur

Deviaţii de temperatură la încălzire

La sistemul REHAU de încălzire/răcire prin pereţi, în interiorul peretelui se înregistrează valori ridicate ale temperaturii. Acest lucru conduce la deplasarea punctului de îngheţ către peretele exterior.
Datorită termoizolaţiei exterioare a peretelui se elimină aproape în totalitate pericolul de îngheţ în interiorul peretelui. În plus, termoizolaţia exterioară transformă întregul perete într-un colector de căldură.

Facebook Comments