Tehnica de reglare REHAU a incalzirii si racirii

 • Confortabil şi uşor de utilizat
 • ConstrucĹŁie modulară potrivită pentru concepte de instalare diferite
 • Punere în funcĹŁiune simplă şi sigură prin asistenĹŁa de configurare integrată

Confort optimal prin:

 • Schimbare automată a modurilor de funcĹŁionare încălzire/răcire
 • Asigurarea unui randament de răcire optim
 • Integrarea dezumidificatorului
 • Evitarea formării apei de condens şi răcirii podelei
 • Sistem de reglare a temperaturii camerei integrat până la
 • 3 camere (sistem Basic)
 • 5 camere (sistem Standard, modul Master)
 • Sistemul standard este construit modular pentru a fi utilizat pentru până la 9 temperaturi pe tur şi până la 41 de încăperi
 • Se poate combina cu sisteme de reglare a temperaturii adiĹŁionale
 • Pune în funcĹŁiune aparatul de încălzire, dezumidificatorul, pompele

Domeniu de utilizare
Tehnica de reglare a încălzirii/răcirii de la REHAU poate fi folosită în general pentru sistemele de încălzire/răcire a suprafeĹŁelor:

 • Încălzirea/răcirea în podea
 • Încălzirea/răcirea în planşeu
 • Încălzirea/răcirea în perete
 • CombinaĹŁie între încălzirea/răcirea în podea şi în tavan

Privire de ansamblu asupra sistemului

Vă stau la dispoziţie 2 sisteme:

Sistemul Standard

 • Sistem modular, demontabil
 • Poate regla până la 9 temperaturi pe tur
 • Poate regla până la 41 de încăperi
 • Utilizare facilă

Sistemul Standard constă din:

 • Modul Master MM-HC
 • Set de senzori S-HC
 • Afişaj D-HC

Sistemul Standard se poate extinde cu:

 • Modulul adiĹŁional Master MEM-HC pentru 4 încăperi suplimentare
 • Modulul Slave SL-HC pentru o temperatură de tur suplimentară şi pentru până la încă 4 încăperi

Sistemul Basic

 • Pentru 1-3 încăperi
 • Poate regla 1 temperatură pe tur
 • Utilizare facilă

Modulul Basic constă din:

 • Modul Basic BM-HC
 • Senzor de temperatură încăpere RT-HC
 • Senzor de temperatură tur/retur HT-HC

Acest modul poate fi extins prin:

 • Sistem Basic de extindere BEM-HC
 • Dezumidificator şi senzor de temperatură HT-TC

Bazele funcţionării sistemelor
Pentru baie, bucătărie sau încăperile similare nu trebuie să fie utilizat modul de răcire.
Datorită posibilităţii creşterii umidităţii aerului poate apărea pericolul de condensare pe suprafeĹŁele răcite. Acest lucru trebuie avut în vedere la configurarea sistemului.
Ţevile ce transportă agentul răcit până la distribuitor trebuie izolate corespunzător.

Evitarea condensului
Formarea apei de condens trebuie împiedicată. Acest lucru este valabil atât pentru suprafeĹŁele răcite, cât şi pentru tubulatură şi distribuitor.
În acest caz se măsoară într-un loc sau mai multe locuri, în funcĹŁie de treapta de utilizare, punctul de condens al aerului din încăpere, cât şi temperatura de tur având în vedere o distanţăă de siguranţă prestabilită.

Punctele critice sunt:

 • Ţevi care nu sunt izolate etanş
 • Puncte de legătură
 • SuprafeĹŁe răcite, care datorită durităţii materialului sau a modului de construcĹŁie au o temperatură apropiată cu cea de tur.

În varianta cea mai simplă a utilizării tehnicii de reglare a modulului
Basic BM-HC fără modulul adiţional BEM-HC se măsoară doar un punct de condens TPW.
Această variantă este valabilă doar dacă:

 • S-au verificat condiĹŁiile de utilizare
 • S-a stabilit valoarea maximă a temperaturii de tur în modul de răcire

AtenĹŁie la temperatura podelei
MenĹŁinerea unei valori minime a temperaturii podelei în modul de răcire este un criteriu important pentru obĹŁinerea confortului dorit.
Ambele sisteme oferă posibilitatea de reglare a temperaturii pe tur pentru ca temperatura podelei să nu coboare sub un anumit nivel.

Sistemul de monitorizare REHAU a punctului de condens TPW
Punctul de condens este un instrument important care poate apărea chiar şi în cazul nefuncĹŁionării instalaĹŁiei. Utilizarea sistemului de monitorizare a punctului de condens trebuie prevăzută la punctele reci ale tubulaturii.

La începutul condensării se trimite un semnal la aparatul de reglare. Temperatura de tur va creşte în acest caz şi se va porni dezumificatorul.
Alternativ tensiunea de lucru a regulatoarelor individuale sau a punctelor de trecere se poate întrerupe şi prin aceasta se va stopa curgerea agentului de răcire.

Condensarea poate să presupună şi următoarele aspecte:

 • Pericolul de alunecare pe suprafeĹŁele răcite
 • Pagube la componentele de construcĹŁie

De aceea nu este posibil să se renunĹŁe la instalarea sistemului de monitorizare a punctului de condens în cazul utilizării doar a modulului Basic.

Moduri de funcĹŁionare
Pentru aceste sisteme se pot alege următoarele moduri de funcţionare:

 • Automatic
 • Închidere (protecĹŁie la îngheĹŁ)
 • Numai modul de încălzire (pornire automată)
 • Numai modul de răcire (pornire automată)
 • Mod de încălzire manuală (pe bază de setare parametri)
 • Mod de răcire manuală (pe bază de setare parametri)

Schimbarea modurilor de funcĹŁionare încălzire/răcire
Schimbare automată
Pentru activarea funcĹŁionării încălzirii se utilizează ca şi criteriu temperatura exterioară percepută în timp.
Limita de încălzire recomandată: peste 15°C

Activarea modului de răcire
Metodele normale se reduc la considerarea unor temperaturi exterioare şi interioare limită. Sistemele de reglare REHAU utilizează o prelucrare calculată a valorilor de temperatură relevante în legătură cu o evaluare a trendului temperaturii interioare. Această metodă specială de calcul oferă următoarele avantaje:

 • activarea la timp a încălzirii şi răcirii
 • considerarea caracteristicilor clădirii
 • considerarea sarcinilor interioare
 • evitarea apariĹŁiei unor puncte de standby ale generatorului de răcire.

Ca şi rezultat al acestui mod de lucru “previzibil” al regulatorului se obĹŁine o eficienţă sporită a sistemelor de răcire în pardoseală chiar şi în modurile de funcĹŁionare reduse.
Incalzire in pardoseala

Avantajele utilizarii sistemului

– ofera un nivel deosebit al confortului termic;
– consumul de caldura este redus fata de sistemele clasice cu mai bine de 45%
– foloseste agent termic de joasa scazute 35-45grade. Potrivire perfecta cu pompele de caldura si cu centralele termice in tehnica condensatiei ale caror randamente sunt cu cel putin 15% superioare celor clasice; posibilitatea de a folosi forme economice de caldura ( pompe de caldura, energie solara);
– ecologica;
– calitatea superioara a aerului interior este mai buna fata de alte forme de incalzire (se evita arderea prafului din atmosfera, miscarea aerului in camera este mult redusa). Nu creeaza probleme persoanelor alergice;
– ofera conditii igienice superioare (nu se formeaza zone umede pe pardoseala evitindu-se formarea coloniilor de bacterii);
– da posibilitatea unei amenajari flexibile a spatiului.

Facebook Comments