Sistem REHAU 10 de reabilitare a tevilor

 

Şina de fixare REHAU 10 este fabricată din polipropilenă rezistentă şi stabilă. Aceasta serveşte la fixarea ţevilor de temelie.
Pasul de montaj prevăzut este de 2,5 cm şi multipli de 2,5.

Placa de fixare a şinei este rezistentă la deformare şi măsoară o grosime de 4 mm la o înălţime totală a sistemului de prindere de 13 mm. În zonele de curbare a ţevilor, cârligul REHAU de ancorare dublă serveşte la fixarea sigură a ţevii.

Câmpurile de încălzire/răcire se execută cu ţeava RAUTHERM S cu diametru nominal de 10,2 x 1,1 mm. Cu ajutorul teurilor, câmpurile individuale de încălzire/răcire în perete se interconectează între ele în sistem Tichelmann pentru a forma circuitul de încălzire, care se racordează la una din ieşirile distribuitorului.

Banda perimetrală REHAU şi are rolul de preluare a dilataţiei tencuielii (rost de dilataţie).

În funcţie de indicaţiie producătorului masei de egalizare, banda perimetralăse va fixa pe toată suprafaţa încăperii.

Ţevile de protecţie permit trecerea conductelor de racord prin stratul de şapă până la distribuitor fără deteriorarea ţevii.

Descrierea sistemului

 • Dispunere rapidă şi flexibilă a ţevilor
 • Posibilităţi de îmbinare flexibilă a câmpurilor de încălzire
 • Grosime redusă a şapei
 • Fixarea sigură a ţevilor

Domeniu de utilizare
Sistemul se foloseşte la reabilitarea clădirilor de locuinţe, în special în încăperi mici cu pardoseli ceramice, precum băi sau bucătării. Se utilizează în special cu mase de egalizare pe bază de apă, cu realizare de înălţimi reduse ale temeliei.

Componentele sistemului

 • Şină de fixare REHAU 10
 • Cârlig de ancorare dublu REHAU 10
 • Trecere REHAU 10 x R1/2
 • Niplu REHAU egal 10
 • Manşon alunecător REHAU 10
 • Niplu redus REHAU 17-10
 • Niplu redus REHAU 20-10
 • Teu REHAU 17-10-17
 • Teu REHAU 20-10-20

Ţevi REHAU utilizate

 • RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • RAUTHERM S 17 x 2,0 mm ca ţeavă de legătură
 • RAUTHERM S 20 x 2,0 mm ca ţeavă de legătură

Indicaţii de montaj în pardoseală

1. Fixarea dulapului REHAU pentru distribuitor
2. Montajul distribuitorului REHAU
3. Lipirea benzii perimetrale REHAU
4. Temelia se curăţă
5. Şinele se fixează pe temelie la următoarele distanţe: între două şine: < 40 cm, între şine şi colţul încăperii, respectiv capătul de început al câmpului de încălzire: cel puţin 20 cm, între punctele de ancorare a şinelor: < 20 cm
6. Eventuale ţevi separate se vor prinde în şina de fixare 10 (dacă este nevoie).
7. Fixarea cârligului dublu pe temeliel
9. Ţeava RAUTHERM S se prinde în şina de fixare 10 şi în cârligul de ancorare dublu 10
10. Ţevile de legătură se vor izola după caz
11. Racordarea ţevilor de legătură la distribuitor

Cerinţe asupra temeliei

Temelia va respecta următoarele criterii:

 • Plană, fără denivelări
 • Rezistentă
 • Cu formă stabilă şi dură
 • Curată
 • Finsajele vechi se vor îndepărta – covoare, laminate, linoleum etc.
 • Absorbantă unifrom
 • Rugoasă, uscată
 • Temperatură minimă a pardoselei între 5°C şi 15°C în funcţie de indicaţiile producătorului masei de egalizare
 • Temperatură minimă a încăperii între 5°C şi 18°C în funcţie de indicaţiile producătorului masei de egalizare

Tratarea temeliei

Tratarea temeliei serveşte drept legătură între masa de egalizare şi temelie.
Executantul instalaţiei de încălzire şi executantul finisajului pardoselei vor conveni asupra următoarelor puncte:

 • Înainte de tratare, se vor fi încheiate toate lucrările de găurire
 • Verificarea stării temeliei
 • Crăpăturile se vor reabilita corespunzător
 • Bucăţi de metal/de coroziune se vor îndepărta
 • Aspirare
 • Tratare cu grund/substanţă pentru şapă/grund de şapă conform indicaţiilor producătorului

Masele de egalizare

În încăperi cu grad ridicat de umiditate nu sunt indicate mase de egalizare pe bază de ipsos. La temelii de lemn există o restricţie a utilizării maselor de egalizare – vezi indicaţii producător. Temperaturile de funcţionare a maselor de egalizare bazate pe ciment sunt între -45°C şi +50°C. Masele bazate pe ipsos pot fi încălzite numai până la -45°C.

Finisaje pardoseală

La finsaje dure rosturile vor fi trase până la cantul superior al finisajului.
Aceasta se recomandă şi pentru finisajele moi. Este necesară consultarea cu executantul finisajului pardoselii.

Facebook Comments