Sistemul REHAU uscat de incalzire in pardoseala

Dacă sistemul REHAU uscat este folosit în combinaţie cu o şapă uscată răcită, pe ţevi sau pe partea inferioară sau superiora a plăcii din fibră de rigips poate apărea condens.

Pentru a evita apariţia condensului, se va folosi setul REHAU de reglare a temperaturii pentru încălzire/răcire sau orice altă tehnică de reglare şi supraveghere a temperaturii.

Sistemul REHAU uscat permite execuţia instalaţiilor de încălzire/răcire ce corespund tipului de execuţie B conform DIN 18560 şi ÖNORM EN 13813 pentru planşee de lemn masiv şi grinzi.

Toate tipurile de plăci ale sistemului REHAU uscat sunt executate din EPS şi îndeplinesc criteriile ÖNORM EN 13163.
Plăcile de pozare REHAU sunt prevăzute cu profiluri conductoare termice din aluminiu, caşerate din fabrică, ce permit preluarea compactă a ţevilor de încălzire şi distribuirea în mod egal a căldurii.

Zonele de întrerupere integrate asigură o scurtare rapidă şi uşoară a plăcilor de instalare la utilizarea pe şantier.
Plăcile de deviere REHAU sunt folosite pentru ghidarea ţevilor de încălzire în zonele din apropierea pereţilor. Pentru trecerea de la varianta VA 12,5 cm la varianta VA 25 cm se utilizează placa de trecere REHAU.

 • Instalare rapidă şi sigură prin tablă conductoare termic caşerată din fabrică
 • Acoperire simplă şi rapidă prin zone de rupere integrate
 • Tablele conductoare termic nu se denivelează la introducerea ţevilor de încălzire
 • Rezistenţă la acţiune mecanică pe suprafeţele instalate
 • Înălţime redusă a construcţiei

Componentele sistemului de incazire in pardoseala

 • Plăci de pozare REHAU
 • VA 12,5 (pentru zonele marginale ale încăperii)
 • VA 25 (pentru zone ale încăperii utilizate cu precădere)
 • Plăci de deviere REHAU
 • VA 12,5 (pentru zonele marginale ale încăperii)
 • VA 25 (pentru zone ale încăperii utilizate intens)
 • Plăci de trecere REHAU
 • Plăci de umplere REHAU
 • Dispozitiv REHAU de tăiere a suportului ţevii


Ţevi REHAU utilizate

 • Benzi perimetrale REHAU
 • Folie de acoperire REHAU
 • Material izolant REHAU

Folosirea sistemului REHAU uscat în combinaie cu şapă uscată necesită acoperirea plăcilor cu folia REHAU. Marginea foliei se va lipi de postamentul benzii de izolare. Cerinţele pentru izolaţii termice şi fonice suplimentare la şapă uscată nu sunt valabile în acest caz.
Grosimea maximă de presare la sistemele de încălzire/răcire prin pardoseală pe şapă umedă nu trebuie să depăşească 3 mm.
Plăcile de umplere REHAU sunt prevăzute pentru următoarele zone:

 • În jurul distribuitorului – perimetru aprox. 1 m
 • În zona coloanelor, a gurilor de ventilaţie etc.
 • Pentru umplerea suprafeţelor cu formă nedreptunghiulară

Cu ajutorul dispozitivului de tăiere a suportului ţevii REHAU sunt realizate pe şantier trasee speciale ale ţevii în plăcile de umplere

Montajul incalziri in pardoseala

La folosirea elementelor de şapă uscată nu este permisă utilizarea materialelor REHAU fonoizolatoare la sistemul REHAU uscat.

 • În cazul combinării izolaţiei fonice cu izolaţie termică din EPS, se va monta mai întâi folia izolatoare termic.
 • În cazul combinării izolaţiei fonice cu izolaţie termică din PUR, se va monta mai întâi folia izolatoare fonic.
 • Se vor lua în considerare indicaţiile speciale ale producătorului elementelor de şapă uscată pentru cazul izolaţiei fonice.

1. Fixarea dulapului pentru distribuitorul REHAU
2. Montarea distribuitorului REHAU
3. Fixarea benzilor perimetrale REHAU
4. Aşezarea materialelor izolatoare REHAU (după caz)
5. Pozarea plăcilor sistemului REHAU conform planului de pozare, fără a lăsa goluri. Dacă este nevoie, se vor realiza trasee speciale ale ţevii în placa de umplere cu ajutorul dispozitivului de tăiere a suportului ţevii REHAU.
6. Racordarea unui capăt al ţevii REHAU la distribuitorul REHAU.
7. Pozarea ţevii REHAU în nuturile de ghidare ale plăcilor sistemului.
8. Racordarea celuilat capăt al ţevii REHAU la distribuitorul REHAU.
9. Dacă este cazul, îmbinările cu manşon alunecător se vor introduce prin apăsare în zona plăcilor de deviere REHAU strâns lipite de muchia superioară a plăcii de deviere sau se vor aşeza în zona plăcilor de pozare REHAU prin dezbinarea plăcii conductoare termic cu ajutorul unui dispozitiv de retezare a metalelor.
10. Folia de acoperire REHAU se va aşeza peste ţeava REHAU.
11. Folia de acoperire REHAU respectiv folia împotriva umidităţii se va lipi cu ajutorul postamentului benzii perimetrale.

Exemplu de pozare pentru sistemul REHAU uscat de incalzire in pardoseala.
1 Placă de pozare REHAU VA 12,5
2 Placă de pozare REHAU VA 25
3 Placă de deviere REHAU VA 12,5
4 Placă de deviere REHAU VA 2,5
5 Placă REHAU de trecere
6 Placă de umpelre REHAU


1 Tencuială interiora
2 Plintă
3 Bandă perimetrală REHAU
4 Dale de piatră natur sau sintetice
5 Pat de mortar
6 Şapă conf. DIN 18560
7 Tablă conductoare termic, caşerată la poziţia 9
8 Ţeavă RAUTHERM S
9 Placă de pozare REHAU din PS
10 Izolaţie termică şi fonică
11 Izolaţie împotriva umezelii (conf. DIN EN 18195)
12 Planşeu portant
13 Sol
Incalzire in pardoseala

Avantajele utilizarii sistemului

– ofera un nivel deosebit al confortului termic;
– consumul de caldura este redus fata de sistemele clasice cu mai bine de 45%
– foloseste agent termic de joasa scazute 35-45grade. Potrivire perfecta cu pompele de caldura si cu centralele termice in tehnica condensatiei ale caror randamente sunt cu cel putin 15% superioare celor clasice; posibilitatea de a folosi forme economice de caldura ( pompe de caldura, energie solara);
– ecologica;
– calitatea superioara a aerului interior este mai buna fata de alte forme de incalzire (se evita arderea prafului din atmosfera, miscarea aerului in camera este mult redusa). Nu creeaza probleme persoanelor alergice;
– ofera conditii igienice superioare (nu se formeaza zone umede pe pardoseala evitindu-se formarea coloniilor de bacterii);
– da posibilitatea unei amenajari flexibile a spatiului.

Facebook Comments