Proiectarea sistemului incalzirea in pardoseala

Revolution Slider Error: Slider with alias slider not found.
Maybe you mean: ''

Izolarea termică şi fonică la sistemul de incalzire in pardoseala

 • nu este permisă dispunerea a mai mult de 2 straturi de izolaţie fonică în aceeaşi structură de pardoseală
 • grosimea de compactare a tuturor straturilor izolatoare nu trebuie să depăşească
  • 5 mm la sarcină de circulaţie ≤ 3kN/mp
  • 3 mm la sarcină de circulaţie ≤ 5kN/mpM
 • tuburile neizolate sau ţevile de legătură se vor dispune într-un strat izolator de egalizare. Înălţimea acestui strat este egală cu înălţimea ţevilor neizolate sau a conductelor de legătură
 • nu este permisă întrepătrunderea ţevilor neizolate sau a tuburilor de legătură cu straturile izolatoare
 • dacă se utilizează materiale bituminoase pentru hidroizolaţie,este obligatoriu ca sub izolaţia de polistiren să se aplice o folie adecvată de PE
 • Sistemele REHAU de montaj pentru incalzire in pardoseală şi izolaţiile suplimentare se vor depozita la loc uscat

Calculul izolaţiei fonice împotriva zgomotului produs de paşi la incalzirea in pardoseala

Amortizarea corectă a zgomotului produs de paşi este decisivă pentru tehnica de izolarea fonică a sistemului de incazire prin pardoseala. Coeficientul de amortizare depinde de rigiditatea izolaţiei şi de tipul de şapă utilizat. Normativele ÖNORM B8115 şi VDI 4100 cu privire la izolarea fonică indică informaţiile necesare pentru amortizarea zgomotului produs de paşi.

Dacă nivelul acustic al zgomotului produs de paşi măsurat pentru planşeu este ≤ decât cerinţele ÖNORM B8115 resp. VDI 4100 atunci materialul izolant a fost bine ales. În cazul real al unui planşeu construit se aplică formula:
Ln,w,R = Ln,w,eq,R – ΔLw,R + 2 dB
unde
Ln,w,R – nivelul acustic real măsurat al zgomotului produs de paşi
Ln,w,eq,R – echivalentul nivelului acustic măsurat al zgomotului produs de paşi (planşeu portant)
ΔLw,R – coeficientul de amortizare a zgomotului pentru şapă/folie izolatoare
2 dB – valoarea de corecţie

Criteriile pentru tehnica de termoizolaţie la clădiri sunt reglementate prin normativul privind reducerea consumului de energie şi indicate în necesarul energetic al clădirii respective. În afară de aceasta, pentru încălzirea suprafeţelor aflate în contact direct cu solul, pentru valorile termice ale ale aerului exterior aflat sub izolaţie sau pentru încăperile neîncălzite se vor lua în considerare şi rezistenţele la conductivitate

Conform prevederilor Institutului German pentru Tehnica Construcţiilor (DIBt), în cazul unei rezistenţe la transfer termic de minim 2,0 mpK/W între o suprafaţă încălzită şi construcţia exterioară resp. o încăpere neîncălzită, pierderile specifice la transferul de căldură al suprafeţei încălzite vor fi ignorate şi astfel nu trebuie incluse în calculul anual al necesarului energetic.

Construcţia în sistem umed
Structura pardoselei la incalzirea in pardoseala

 1. Tencuială interiora
 2. Plintă
 3. Bandă perimetrală REHAU
 4. Suprafaţă finită
 5. Pat de mortar conf. DIN 18560
 6. Şapă
 7. Ţeavă REHAU
 8. Folie acoperitoare
 9. Izolaţie fonică şi termică
 10. Hidroizolaţie (dupa caz)
 11. Planşeu portant

 

Realizarea şapei umede pentru incalzirea prin pardoseala
La realizarea şapei umede pentru incalzirea prin pardoseala se vor avea în vedere următoarele puncte:

 • Etanşaera întregii suprafeţe (efectul formării de cadă)
 • Nu se va depăşi temperatura şapei de max. 55 °C
 • Se vor avea în vedere restricţiile de aplicare în încăperile umede
 • şapele de calciu-sulfat nu sunt indicate. În acest caz se vor respecta indicaţiile producătorului

Şape şi rosturi la incalzirea in pardoseala

Proiectarea şi execuţia şapelor de încălzire se realizează conform normelor DIN 18560. Se vor respecta de asemenea regulamentele de prelucrare şi domeniile de utilizare stabilite de producător.
Este important ca începând cu faza de proiectare să existe o colaborare permanent între biroul de arhitectură şi echipele ce realizează instalaţia de încălzire in pardosala , toarnă şapa şi realizează finisajul pardoselii, pentru a stabili în mod concret:

 • tipul şi grosimea şapei şi a finisajului pardoselei
 • modul de distribuire a şapei, ca bază pentru dispunerea şi formarea rosturilor
 • numărul punctelor de măsurare a coeficientului de umiditate

Finisajul pardoselii şi rosturile la incalzirea in pardosela

În cazul finisajelor dure (plăci ceramice, parchet etc.) rosturile se vor trasa până la marginea superioară a stratului. Această măsură este recomandată şi în cazul finisajelor moi (finisaje textile sau din material plastic) pentru a se evita umflarea sau formarea de jgheaburi. Este obligatoriu ca la toate tipurile de finisaj să fie consultat executantul.

Dispunerea rosturilor la incalzirea in pardoseala

Dispunerea şi formarea incorectă a rosturilor este cea mai frecventă cauză pentru formarea fisurilor în şapă. Conform DIN 18560 şi ÖNORM EN 1264:

 • Realizarea unui plan de rosturi înainte de începerea execuţiei este imperativă şi va fi inclusă pe lista de execuţie a lucrărilor
 • Şapele se despart prin benzi perimetrale şi prin rosturi în următoarele puncte:
  • La câmpuri de şapă ≥ 40 mp sau
  • La lungimi ale laturilor ≥ 8m sau
  • La raportul între lungimea laturilor a/b > ½
  • Peste rosturile seismice ale construcţiei
  • La câmpurile supuse intens fisurărilor

Dispunerea serpentinelor la incalzirea prin pardoseala

Serpentinele şi rosturile de dilatare se vor corela astfel:

 • Serpentinele se vor proiecta şi poza astfel încât să nu intersecteze rosturile
 • Rosturile pot fi intersectate numai de conducte de legătură
 • În aceste puncte, ţevile de încălzire vor fi protejate printr-un tub de proecţie (tub de protecţie REHAU) de minim 15 cm de laturile rostului.

Construcţia în sistem uscat/Şapa uscată

Capacitate de încărcare şi domenii de utilizare

Şapele în sistem uscat din fibră de ipsos pot fi prelucrate doar la o temperatură maximă de 45 °C. Pentru capacitatea de încărcare a întregii construcţii de pardoseală, precum şi pentru domeniile de instalare a sistemului REHAU pe planşee masive şi de grinzi din lemn sunt hotărâtoare sarcinile concentrate şi cele distribuite uniform pe suprafaţa şapei, care sunt garantate de producătorul elementelor componente.

Domenii de utilizare incalzire in pardoseala

 • spaţii de locuit, holuri şi spaţii de mansardă în clădiri de locuinţe, camere de hotel inclusiv băile aferente
 • birouri, holuri şi mansarde în clădiri de birouri, cabinete medicale, săli de aşteptare în cabinete medicale inclusiv holuri B1
 • suprafeţe comerciale până la 50 mp suprafaţă utilă în clădiri de locuinţe şi de birouri
 • holuri în clădiri de hoteluri, cămine de bătrâni, internate etc, săli de operaţie fără aparatură grea
 • suprafeţe cu mese de ex. încăperi de recreere, săli de audienţă, săli de clasă, săli de cantină, cafenele, restaurante, săli de aşteptare
 • holuri în spitale, sămine de bătrâni etc, săli de operaţie cu aparatură grea
 • suprafeţe destinate adunărilor de oameni de ex. holuri ale sălilor de audienţă şi săli de clasă, biserici, săli de teatru sau săli de cinema
 • săli de congres, săli de adunare, săli de aşteptare, săli de concert
 • săli cu acces al publicului larg de ex. săli de muzeu, săli de expoziţie etc., săli de intrare în spaţii publice şi hoteluri
 • săli de sport şi de joacă de ex. săli de dans, săli de gimnastică şi antrenament cu greutăţi, scene
 • suprafeţe în magazine comerciale şi depozite

Cerinţe asupra plăcii in cazul montari sistemului de incalzire in pardoseala

Placa trebuie să fie rezistentă, curată şi uscată. Întrucât plăcile haşurate uscate, ca strat distribuitor de sarcină deasupra sistemului uscat REHAU nu prezintă calităţi de autonivelare, placa trebuie să fie pregătită, să fie netedă în plan orizontal pentru a putea prelua sistemul REHAU fără mortar (umplutură uscată). Conform DIN 18202 planeitatea plăcii trebuie verficată înainte de începerea instalării, iar eventualele denivelări trebuie corectate.

Procedurile de nivelare corespunzătoare sunt:

 • Pentru denivelări 0-10 mm:
 • Suprafeţe mici: masă de şpăcluire (Knauf şi Fermacell)
 • Suprafeţe mari: plăci de şpăcluire autonivelante (Kanuf şi fermacell)
 • Pentru denivelări adânci:
 • Umpluturi uscate îmbinate cu plăci din fibră de rigips având grosimea de minim 10 mm
 • Aplicarea unui strat de mortar de 15 mm – max. 800 mm

Planşee din grinzi de lemn

Sistemul REHAU poate fi folosit pe planşee cu grinzi de lemn conform indicaţiilor prducătorului menţionat al şapei în sistem uscat. Stara planşeului cu grinzi de lemn trebuie verificată înainte de începerea montajului.
Temelia nu are voie să se lase sau să vibreze. Dacă e necesar, grinzile vor fi strânse cu şuruburi. Grosimea de căptuşire va fi conform cerinţelor standard în această privinţă. Pentru siguranţă e recomandabil să se obţină o dovadă static a capacităţii portante a planşeului brut.

Instrucţiuni de execuţie la sistemul de incazire in pardoseala

La execuţia sistemelor REHAU de încălzire/răcire a suprafeţelor se vor respecta următorii paşi:

 • Spălare, umplere şi aerisire
 • Proba de presiune
 • Proba de încălzire (punerea în funcţiune)
 • După caz, se va face o încălzire de probă pentru finisaj

De asemenea trebuie avute în vedere următoarele indicaţii: Proba de presiune şi proba de încălzire (punerea în funcţiune) se realizează conform protocolului REHAU pentru proba de presiune la încălzirea/răcirea suprafeţelor respectiv conform protocolului REHAU pentru proba de încălzire (punerea în funcţiune) la încălzirea/răcirea suprafeţelor

Tipuri de finisaje pentru pardoseală

Se vor respecta întocmai indicaţiile producătorului referitoare la montaj, turnare şi execuţie.

Finisaje din material textile

Pentru un transfer termic mai bun se recomandă lipirea mochetei. Grosimea mochetei nu trebuie să depăşească 10 mm.

Finisaje din lemn (parchet)

Pardoselile din parchet sunt utilizate cu success la încălzirea prin pardoseală. Trebuie luată totuşi în calcul posibilitatea de formare a rosturilor. Se recomandă lipirea. Se va urmări consecvent ca atât umiditatea şapei cât şi umiditatea parchetului la momentul aplicării să corespundă valorilor admise de norme, iar ca aditivul să rămână elastic.

Finisaje din material plastic

Materialele plastic sunt de asemenea adecvate pentru încălzirea prin pardoseală. Se recomandă lipirea plăcilor, respective dalelor din material plastic.

Piatra, clincherul şi ceramica

Cele mai adecvate materiale pentru încălzirea prin pardoseală sunt dalele de piatră, clincherul şi plăcile ceramice. Se pot aplica fără restricţii tehnicile uzuale de montare:

 • În strat adeziv subţire pe şapă întărită
 • În strat adeziv gros pe şapă întărită
 • Strat de mortar pe strat de separare

Incalzire in pardoseala

Avantajele utilizarii sistemului

– ofera un nivel deosebit al confortului termic;
– consumul de caldura este redus fata de sistemele clasice cu mai bine de 45%
– foloseste agent termic de joasa scazute 35-45grade. Potrivire perfecta cu pompele de caldura si cu centralele termice in tehnica condensatiei ale caror randamente sunt cu cel putin 15% superioare celor clasice; posibilitatea de a folosi forme economice de caldura ( pompe de caldura, energie solara);
– ecologica;
– calitatea superioara a aerului interior este mai buna fata de alte forme de incalzire (se evita arderea prafului din atmosfera, miscarea aerului in camera este mult redusa). Nu creeaza probleme persoanelor alergice;
– ofera conditii igienice superioare (nu se formeaza zone umede pe pardoseala evitindu-se formarea coloniilor de bacterii);
– da posibilitatea unei amenajari flexibile a spatiului.

Facebook Comments